Lamellparkett

Lamellparkett finns i alla typer av träslag och behandlingar. Lamellparkett är ett flerskiktsgolv.

För att få kallas parkettgolv måste lamellgolvet ha en slityta på minst 2,0 mm

Lamellparkett har en tjocklek som ligger mellan 13-22 mm och med en slityta på 2,0-4 mm (slipbart 2-4 ggr) av den trä typ som väljs.

De vanligaste tjocklekarna är 14-15 mm. Golvet har en plywood stomme på 10-18 mm, vilka ligger i 2-3 olika lager för att förhindra/minska att golvet sväller/krymper.

Golven sorteras olika beroende på tillverkare, men oftast sorteras de i 3 olika steg rustik, natur och select eller liknade där man utgår från hur mycket ytved/kärnvirke, antalet/storlek på kvistar och träts jämnhet på slitytan.

BOKA ETT MÖTE