Furugolv

Trä är ett levande material som anpassar sig till omgivningen. Trots emballering, måste golvet hanteras varsamt vid transport och lagring och får inte utsättas för fukt eller väta.

Innan golvbrädorna läggs bör de lagras. Detta sker i de folierade buntarna i ett torrt och väl tempererat utrymme under 3-4 dygn.

Relativ fuktighet varierar med årstiderna och har tillsammans med rumstemperatur en avgörande betydelse för golvets stabilitet. En relativ fuktighet på 40-60% och en innetemperatur på ca 20 grader, ger ett stabilt golv.

Innan du lägger in golvet måste du bestämma dig för om golvet skall spikas, skruvas eller limmas.

Ett flytande golv (limmat golv) bildar ett sammanhängande flak och kan endast rekommenderas på mindre ytor (upp till 15 kvm).

För att få ett slätt och vackert golvrekommenderas en slipning eller lättare putsning. Många tycker att detta moment är onödigt, men det slutliga resultatet blir bättre.

Golvet kan användas som ett gammaldags obehandlat skurgolv, men någon form av ytbehandling är att föredra. Du kan välja mellan att lacka, lutbehandla, såpbehandla, eller olja golvet.

BOKA ETT MÖTE