Bets är något som användes allt minder nu. Bets färgar golv ytan utan att täcka den, så att ytstrukturen blir nästan oförändrad. 

•Efter betsning bör träet skyddas med klarlack.

•Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet.

•Tvätta penseln/lackrullen innan den används första gången i ljummet vatten för att ta bort eventuellt lösa fibrer. Vrid ur vattnet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem fler gånger.

•Tänk på att ett bra underarbete alltid lönar sig. Det lägger grunden för ett lyckat slutresultat.

•Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.

•Ha inte för bråttom mellan behandlingarna, låt de olika behandlingarna torka ordentligt så får du ett bättre slutresultat.

•Lacka aldrig med klarlack på ytor under +5°C.

•Glöm inte att röra om betsen före och då och då under användning.

•Betsning på ek och efterföljande lackning bör utföras snabbt och inte med för lång bearbetning. Annars kan missfärgande garvämnen i träet tränga upp till ytan och ge oönskade kulörförändringar.